For a professional finish, start with uniQum
 • Gecertificeerde dealers
 • Uitgebreide producttests
 • Innovatie a.d.h.v. klantwensen
 • Duurzame productontwikkeling
 • Geweldige prijs/kwaliteitsverhouding
Beeld_gratis_proefpakket_1740x760px-2_nieuw

Actievoorwaarden gratis testpakket

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: ‘gratis proefpakket’ (verder te noemen: “deze actie”) op de site uniqum.nl (verder te noemen: “de aanbieder”).

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie, de website of de Facebook pagina worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Actievoorwaarden: Gratis proefpakket

 1. Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt.
 2. Alleen professionals werkzaam bij een autoschadeherstelbedrijf, meubelfabriek en/of -spuiterij of lakverwerkende industrie komen in aanmerking voor een gratis proefpakket van uniQum (verder de noemen: “de aanvrager”). Het is aan de aanbieder om te beoordelen of de deelnemer aan deze voorwaarden voldoet. Hiervoor kan de aanbieder gegevens opvragen bij de KvK.
 3. Alleen volledig ingevulde en kloppende aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. Mocht er in de ogen van de aanbieder een discrepantie in de antwoorden zitten, dan wordt de aanvraag afgewezen.
 4. Maximaal één uniQum testpakket per persoon/bedrijf/adres en/of e-mailadres.
 5. Deze actie is alleen geldig in Nederland, het bedrijf dient dan ook gevestigd te zijn in Nederland.
 6. Er worden alleen persoonlijke gegevens gevraagd ten behoeve van de totstandkoming van de aanvraag. Deze worden uitsluitend gebruikt voor deze actie, tenzij u heeft aangegeven vaker nieuws omtrent producten, aanbiedingen en acties van uniQum te willen ontvangen.
 7. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door het proefpakket.
 8. De aanbieder is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, zonder opgaaf van redenen.
 9. De aanbieder zal telefonisch contact opnemen met de aanvrager, nadat deze het proefpakket heeft ontvangen.
 10. De inhoud van het proefpakket kan afwijken van de getoonde afbeelding, daar uniQum de samenstelling tracht af te stellen op de behoefte van de aanvrager.